Η GENESYS εκτός από την πρωτοπορία της στην Τεχνική υποστήριξη συστημάτων Υπολογιστών και δικτύων Η/Υ, και στις Εφαρμογές στην πληροφορική, πρωτοστατεί και στις Κατασκευές ηλεκτρονικών συστημάτων ανίχνευσης, ελέγχου και ασφάλειας.

Τα τελευταία της προϊόντα βασίζονται στην υπολογιστική δύναμη των επεξεργαστών τελευταίας γενιάς με τεχνολογία TSMC ultra-low-power 40 nano-meter μεγέθους και πυκνότητας των τρανζίστορ. Η επεξεργασία γίνεται από διπλοπύρινους 32-bitLX6 επεξεργαστές, που επικοινωνούν μέσω Wi-Fi στα 2.4 GHz.

Ένα από αυτά τα προϊόντα είναι το ολοκληρωμένο σύστημα ανίχνευσης της δημιουργίας εκρηκτικών μιγμάτων από Υγραέρια ή / και Φυσικό Αέριο. Οι μονάδες ανίχνευσης διαφυγόντων αερίων είναι δύο τύπων. Ο ένας τύπος είναι ο ανιχνευτής Υγραερίων όπως το LPG που αποτελείται κυρίως από προπάνιο, προπυλένιο, βουτάνιο, και βουτυλένιο σε διάφορα μίγματα. Ο δεύτερος τύπος είναι ο ανιχνευτής Φυσικού Αερίου δηλαδή μεθανίου. Οι τύποι των αισθητηρίων που χρησιμοποιούνται στους συγκεκριμένους ανιχνευτές αερίων είναι ο καταλυτικός και χρησιμοποιείται κυρίως για την ανίχνευση εκρηκτικών αερίων (σε συγκεντρώσεις που μετριούνται σε %L.E.L.). Οι μονάδες ανίχνευσης διαφυγόντων αερίων διαθέτουν μονάδα διασύνδεσης με modem-router.

Επικοινωνούν με ένα Κέντρο Λήψεων Σημάτων όπου υπάρχει ενσωματωμένη εφαρμογή Project Management (Διαχείριση Έργου), η οποία θα ενημερώνει για το πότε θα πρέπει να γίνεται αναβαθμονόμιση, επιτόπιος έλεγχος ή αντικατάσταση του καταλυτικού ανιχνευτή των μονάδων ανίχνευσης διαφυγόντων αερίων.

Όταν υπάρξει ειδοποίηση για διαφυγή εκρηκτικών αερίων και δεν είναι ψευδοσυναγερμός τότε το Κέντρο Λήψεων Αποφάσεων θα μπορεί απομακρυσμένα να δώσει εντολή στη μονάδα ανίχνευσης να εκτελέσει τις παρακάτω εργασίες :

Α) Να διακόψει τη λειτουργία των ηλεκτρικών συσκευών που μπορούν να προκαλέσουν ανάφλεξη.

Β) Να διακόψει την παροχή αερίου με τη βοήθεια ηλεκτροβάνας.

Γ) Να ενεργοποιήσει τη σειρήνα συναγερμού.

Δ) Να ανοίξει ηλεκτρικά κάποια παράθυρα με ειδικούς ηλεκτροκινητήρες αντιεκρηκτικού τύπου.

Ε) Να θέσει σε λειτουργία ειδικούς, αντιεκρηκτικού τύπου, ανεμιστήρες εξαερισμού.

Τέλος, εάν η συγκέντρωση εκρηκτικών αερίων παραμείνει, το Κέντρο Λήψεων Αποφάσεων θα μπορεί άμεσα να τηλεφωνήσει στην υπηρεσία άμεσης 24ωρης επέμβασης για το αέριο, αφού απαγορεύεται η χρήση τηλεφώνου στους χώρους διαφυγής εκρηκτικών μιγμάτων από Υγραέρια ή / και Φυσικό Αέριο.