ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΥΓΡΑΕΡΙΑ Ή / ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

1. Το κόστος λιανικής πώλησης της μονάδας ανίχνευσης διαφυγόντων αερίων, είναι πολύ μικρό γιατί αποτελείται από μικρή ψηφιακή πλακέτα λίγων εξαρτημάτων. Το κόστος είναι περίπου το ίδιο ή/και μικρότερο σε σύγκριση με τα υφιστάμενα παρωχημένα προϊόντα του κλάδου.
2. Διαθέτει ενσωματωμένη μονάδα ασύρματης διασύνδεσης Wi-Fi. Αυτό καθιστά την εγκατάστασή του εύκολη χωρίς τη χρήση πολλών καλωδιώσεων.
3. Είναι εξαιρετικά επεκτάσιμο αφού επάνω σε μία μονάδα ανίχνευσης διαφυγόντων αερίων του μπορούν να συνδεθούν:
    α) Μέχρι δώδεκα αισθητήρια Modules ανίχνευσης εκρηκτικών μιγμάτων και διαφυγόντων αερίων,
    β) Ηλεκτροβάνες,
    γ) Ηλεκτρονόμοι αντιεκρηκτικού τύπου (SolidState), χωρίς ηλεκτρομηχανικά εξαρτήματα,
    δ) Ηλεκτροκινητήρες αντιεκρηκτικού τύπου,
    ε) Σειρήνα,
    στ) LCD Display Panel.
4. Είναι εξαιρετικά επεκτάσιμο αφού η μονάδα ανίχνευσης διαφυγόντων αερίων διαθέτει και θύρα USB για σύνδεση με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή.
5. Μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας. Η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος είναι απειροελάχιστη καθώς η μονάδα ανίχνευσης διαφυγόντων αερίων βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.
6. Έχει ταχύτατη απόκριση και ασύλληπτες ταχύτητες επειδή χρειάζεται μικρή ανταλλαγή δεδομένων Data, μέσω ίντερνετ, για να λειτουργήσει το όλο σύστημα.
7. Παρέχεται ασφάλεια στις επικοινωνίες και στα δεδομένα, καθώς έχει διαθέσιμες τις εξής μορφές κρυπτογράφησης: AES, Hash(SHA-2), RSA, και ECC. Διαθέτει και τη δυνατότητα SecureBoot.
8. Παρέχεται εύκολη διαχείριση και συντήρηση του συστήματος, μέσω της ιντερνετικής πλατφόρμας του Κέντρου Λήψεων Αποφάσεων.
9. Διαθέτει εφαρμογή για άμεση προσβασιμότητα και λειτουργικότητα μέσω κινητού τηλεφώνου, smartphone εξ αποστάσεως, καθώς και μέσω tablet.
10. Η μονάδα ανίχνευσης διαφυγόντων αερίων διαθέτει φωτιστικό λαμπάκι LED για εύκολο εντοπισμό της μονάδας, για φωτισμό, και προσβασιμότητα.