Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Genesys συμπληρώνοντας τη φόρμα ή στα στοιχεία που ακολουθούν:

    Τρίλοφος, Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 575 00

    +30 2310 314139

    genesys(@)otenet.gr